Forebyggelse – den store gevinst

Sideløbende med evt. behandling vejleder vi medarbejderen i, hvordan han kan forebygge tilbagefald og hindre nye skader på arbejdet og i fritiden.

Forebyggelse sker især i form af information og rådgivning, enten individuelt eller i grupper.

Forebyggelsen sætter focus på sundhedsfremme, hvor både virksomhedsledelsen og den enkelte medarbejder samarbejder.